Site Overlay

Yunanistan’da oturma izinleri

İkamet izni, üçüncü bir ülke vatandaşına Avrupa Birliği hükümlerine uygun olarak Yunan topraklarında yasal olarak ikamet etme hakkı tanıyan ve Yunan makamları tarafından verilen bir belgedir (geçerli olduğu şekilde 1030/02 sayılı Tüzük). Farklı oturma izni kategorilerinin yanı sıra her kategoride farklı izin türleri mevcuttur. İstihdam hakları, verilen iznin türüne bağlıdır. Oturma izinlerinin verilmesi ve yenilenmesi için yapılan başvurular, başvuruların Göç Politikası Bakanlığı Göç Politikası Dairesi’ne sunulduğu belirli ikamet izni türleri dışında, başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki Yabancılar ve Merkezi Olmayan Otoritenin Yabancılar ve Göçmenlik Dairesi’nin doğrudan belediyesine veya ilgili makamına yapılır.


Gayrimenkul sahipleri için oturma  izni, ülkeye yasal olarak herhangi bir vize türüyle (C veya D tipi) giren veya sahip oldukları oturma izni ikamet kapsamının değişmesine izin vermese bile, ülkede yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları için bir tür oturma iznidir. Her beş (5) yılda bir yenilenecek olan giriş hakkı ve süresiz oturma izninden yararlananlar şunlardır:

 • Yunanistan’da gayrimenkul sahibi olan üçüncü ülke vatandaşları, mülkün asgari değerinin 250.000 € olması koşuluyla, şahsen veya şirket hisselerinin toplamına sahip oldukları bir tüzel kişilik aracılığıyla;
 • 4002/2011 sayılı Kanunun (Hükümet Gazetesi 180 A’) 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca entegre turistik tesislerde otel konaklaması veya mobilyalı turistik konutlar için en az 10 yıl süreyle devre mülk sözleşmesi (kira) imzalamış olan üçüncü ülke vatandaşları, kira bedelinin asgari maliyeti 250.000 € olmak kaydıyla;
 • Yunanistan’da yasal olarak, oturma izniyle ikamet eden veya ülkeye girmek ve ikamet etmek isteyen ve 4146/2013 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce satın aldıkları Yunanistan’daki gayrimenkul mülkünün tam mülkiyetine ve mülkiyetine sahip olan üçüncü ülke vatandaşları, gayrimenkul mülkünü en az 250.000 € karşılığında satın almış olmaları veya gayrimenkul mülklerinin mevcut nesnel değerinin en az €250,000 olması şartıyla;
 • Yunanistan’da asgari değeri 250.000 € olan ve ergenlik veya ebeveyn imtiyazı yoluyla edindikleri gayrimenkul mülküne tamamen ve yasal olarak sahip olan üçüncü ülke vatandaşları. Bu durumda oturma izni hakkı yalnızca bağış veya ebeveyn imtiyazı alıcısı tarafından kullanılabilir.
 • Bir arsa veya arazi satın alan ve bir bina inşa etmeye devam eden üçüncü ülke vatandaşları, arazi alımının kümülatif değerinin ve inşaat şirketi ile yapılan sözleşmenin en az 250.000 € olması şartıyla.
 • 1652/1986 sayılı Kanun hükümlerine dayanan on yıllık devre mülk sözleşmesi (kira sözleşmesi) imzalayan üçüncü ülke vatandaşları. 1652/1986 sayılı Kanunun 1. maddesi hükümlerine göre devre mülk kiralama, kiraya verenin her yıl kiracıya, devre mülk süresi boyunca, turistik konaklama yerinin kullanımını ve sözleşmeye göre belirlenen süre boyunca ilgili hizmetleri sağlama taahhüdüdür ve kiracı kararlaştırılan kirayı ödemek zorundadır.
 • Yukarıda açıklanan üçüncü ülke vatandaşlarının aile üyeleri.
 • “Yatırımcının daimi ikamet izni.”
 • Merkezi Olmayan İdare Genel Sekreterinin kararıyla, yenilemeye tabi olmak üzere beş yıllık oturma izni, aşağıdaki üçüncü ülke vatandaşlarına verilir:

(a) Sahip olduğu ikamet izninin türü amaç değişikliğine izin vermese bile, herhangi bir vize türü ile ülkeye yasal olarak girmiş veya ülkede yasal olarak ikamet etmiş olması.

(b) Yunanistan’da gayrimenkul mülkiyetinin tam mülkiyetine, mülkiyetine ve barışçıl kullanımına şahsen sahip olmak. 250.000 Euro değerinde müştereken sahip olunan mülk söz konusu olduğunda, ikamet hakkı yalnızca mülk sahiplerinin mülkte bölünmez payları olan eşler olması durumunda verilir. Diğer tüm müşterek mülkiyet hallerinde, ikamet hakkı ancak her bir müşterek mal sahibinin müşterek mülkiyet oranının 250.000 Euro değerinde olması durumunda verilir.

(c) Yunanistan’daki gayrimenkul mülkiyetinin tam mülkiyetine, hisseleri tamamen kendisine ait olan tüzel kişilik aracılığıyla sahip olması.

(d) 4002/2011 sayılı Kanunun 8. fıkrasının 2. fıkrası uyarınca turistik konaklama komplekslerinde otel konaklamalarının veya mobilyalı turistik konutların en az on yıllık kiralanması için bir anlaşma imzalamış olması (Hükümet Gazetesi 1, no 180).

(e) yürürlükte olan 1652/1986 tarihli “Zaman paylaşımı sözleşmesi ve ilgili konular” (Hükümet Gazetesi 1, no 167) hükümlerine uygun olarak bir zaman paylaşımı anlaşması imzalamış olması.

 • Gayrimenkul mülkiyetinin asgari değeri ve bu maddenin otel konaklaması veya turistik konut kiralamalarının sözleşmeye dayalı olarak dikkate alınması, iki yüz elli bin (250.000) Euro olarak belirlenir ve sözleşmenin imzalanması üzerine tam olarak ödenmiş olmalıdır.

“Bedel, Yunanistan’da faaliyet gösteren 4537/2018 sayılı Kanun madde 4, par. 24 (Resmi Hükümet Gazetesi Α ́ 84) ile tanımlandığı şekilde, Yunanistan’da faaliyet gösteren bir kredi kurumunda tutulan veya kredi transferi ile yararlanıcının banka hesabına, Yunanistan’da faaliyet gösteren 4537/2018 sayılı Kanun madde 4 paragraf 11 ile tanımlandığı şekilde, bir lehtarın banka hesabına çapraz bir banka çeki ile ödenir”.

İçişleri ve Maliye Bakanlarının ortak kararı ile, yukarıdaki gayrimenkulün değeri ayarlanabilir ve sözleşmelerde veya kira sözleşmelerinde belirtilen mülk değerinden kaynaklanır.

 • Üçüncü ülke vatandaşlarına, gayrimenkul mülk sahiplerine, o mülkün kiralanması imkanı verilir.
 • Yukarıdaki üçüncü ülke vatandaşına, talepleri üzerine, sponsorun oturma izniyle birlikte süresi dolan bireysel oturma izninin verildiği aile üyeleri eşlik edebilir.

Aile üyeleri şu anlama gelecektir:

 1. Üçüncü ülke vatandaşının Yunanistan’da birlikte yaşama anlaşması yaptığı diğer eş veya ortak
 2. 21 yaşın altındaki eşlerin doğrudan evlenmemiş torunları
 3. Velayetlerinin yasal olarak sponsora (çocukları için) ve diğer ortağa (çocukları için) 21 yaşın altında emanet edilmiş olması koşuluyla, destekçinin veya diğer eşin / ortağın doğrudan evlenmemiş torunları
 4. Yükselen çizgideki eşlerin doğrudan akrabaları.
 5. Yukarıdaki izin, gayrimenkul mülkiyetinin üçüncü ülke vatandaşının mülkiyetinde ve mülkiyetinde kalması veya bunun 1. paragrafındaki anlaşmaların yürürlükte kalması ve yasaların öngördüğü diğer tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi şartıyla, her seferinde eşit bir süre için yenilenebilir.  Ülkeden devamsızlık süreleri, ikamet izninin yenilenmesini aksatmaz.

  Oturma izninin geçerlilik süresi boyunca gayrimenkul mülkünün başka bir üçüncü ülke vatandaşına yeniden satılması, satıcının oturma izninin eşzamanlı olarak geri çekilmesiyle yeni alıcıya oturma izni verme hakkını sağlayacaktır.”
 6. Bu maddenin 1. ve 4. fıkraları uyarınca verilen oturma izinleri, herhangi bir istihdam biçimine erişim hakkını oluşturmaz.

Mali açıdan bağımsız kişiler için Yunanistan’da oturma izni

Yunanistan’da mali açıdan bağımsız kişiler için oturma izni, yabancı / pasif kaynaklardan yasal ve istikrarlı gelirlerini ayda 2.000 € tutarında kanıtlayabilen yabancı vatandaşlara verilir. Statü verilmesinin koşulları « Göç ve Sosyal Entegrasyon » Hakkında Kanun’un 20. maddesinde 4251/2014 tarihinde belirtilmiştir.

Serbest meslek için oturma izinleri

AB veya AEA vatandaşı değilseniz veya daimi ikamet etmiyorsanız, Almanya’da çalışmak için oturma iznine ihtiyacınız vardır. Diğer herkesin Almanya’da çalışmak için vizeye ihtiyacı vardır. Serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız, Alman serbest vizesine başvurmalısınız.

Almanya’da serbest meslek sahibi olmak sadece yeni girişiminiz için harika bir fikre sahip olmakla ilgili değildir. Aynı zamanda düzgün bir şekilde kaydolmakla da ilgilidir.

Serbest meslek sahibi bir kişi olarak başlamadan önce, kayıt olmalısınız. Sosyal temelde yasal olarak ikametgahınızla ilgili tüm konularda sizi desteklemek için buradayız.

Astropel’den Almanya’da Hukuk ve Vergi Desteği

Hukuk ve vergi danışmanımız bölümü,  medeni hukukun çeşitli alanlarında deneyimli hukuk pratisyenleri ve bölüm için çalışan yetkin çevirmenleri olan dahili modern hukuk büromuzdan oluşmaktadır.

Uzman avukatlarımız size her türlü kapsamlı bilgiyi vermeye ve tamamlandıktan sonra hukuki desteğe ihtiyacınız olan tüm belgeleri size sağlamaya her zaman hazırdır.

Sizi mahkemede, başka herhangi bir idari makamın önünde veya başka bir yerde temsil edeceklerdir. Önemli olan; İsterseniz danışmanlık çalışmalarımızı Almanca’ya çeviriyoruz.  Firmadaki iş ve resmi diller Yunanca, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca’dır.

Astropel hukuk danışmanları, Almanya ve diğer ülkelerde sermaye yatırımı yapmak isteyen şirketleri/bireyleri ve müşterileri desteklemektedir.

Merkezi hukuk büromuz Berlin’de bulunmaktadır ve tüm dünyadaki şirketler hukuku departmanları ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

Yetkinlik alanları

Medeni Hukuk – Gayrimenkul – İnşaat – Yatırımlar

 • Otel unvanı geçişi
 • Konut ve ticari bina kiralayın.
 • Çocuklara hediye yerleştirme
 • Hediye Uzlaşması – İradeler – Mirasın Kabulü.
 • Mülk yönetimi
 • Mülk kiralama ve devre mülk
 • Otel yapım ve onarım siparişleri.
 • Finansal kiralama
 • Otel yapım ve onarım siparişleri. Hisselerin mülk inşaatı.
 • Gerçek taahhütler ve güvenlik

İş ve Ticaret Hukuku – Şirketler Hukuku-Bankalar-Hukuku

 • Şirketler hukuku: Ana sözleşme, faaliyet gösteren şirketler ve yabancı hukuk büroları ile temasları hakkında sözlü ve yazılı tavsiyeler; Dernek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının Abonelik Tutanağı; Birleşmeler ve bölünmeler.
 • İflas hukuku: iflas işlemleri, tasfiye memuru (savunucu) tarihi, alacaklıların buluşması, dönüşüm ve fesih planları, kurumsal yeniden yapılandırma planları.
 • İş kiralama, kurumsal kiralama sözleşmeleri ve tazminatları, kira düzeltme, otel kiralama.
 • Her türlü iş sözleşmeleri ve anlaşmaları, şirketlerin işbirliği ve ortak girişim oluşumu, ulusal ve uluslararası satış/ticari acente sözleşmeleri, şikayetler ve tazminatlar.

Kamu hukuku

 • Vergiler, şirketler ve bireylerin vergilendirilmesi. Uluslararası vergi hukuku.
 • Çifte vergilendirme anlaşmaları.
 • Devlet projeleri, kamu kurumları hukuku, kamu-özel sektör ortaklığı.
 • Şehir planlama ve imar hukuku.
 • Ormancılık ve çevre mevzuatı.
 • Enerji Sistemleri Kanunu – yenilenebilir enerji kaynakları.
 • Göçmenlik hukuku.

Oturma izni

Belgelerin hazırlanması ve yetkili organlara (İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve Ademi Merkeziyet Müdürlüğü, Belediyeler, İçişleri Bakanlığı Göç Müdürlükleri veya Polis Göçmenlik Daireleri) hukuki yardım.

 Girişimciler için oturma izni türleri

 • Bağımlı istihdam veya hizmet veya iş sağlanması
 • Mevsimlik istihdam
 • Şirket yöneticileri
 • Hizmet sunumu için geçici seyahat
 • Sporcu-antrenör
 • Sanatçı gruplarının üyeleri
 • Mucitler
 • Arkeoloji okulları mensupları

Serbest meslek sahibi ekonomik faaliyetler için oturma izinleri:

 • Bağımsız ekonomik faaliyet
 • Yatırım faaliyetinin geliştirilmesi